print header

Stare odmiany

Stare odmiany owoców, które do niedawna uważane były jako mało wydajne  i świadczące o „zacofaniu” – od 10 lat są coraz częściej poszukiwane. Największe zainteresowanie starymi odmianami ma miejsce w Niemczech i Szwajcarii.  Wysokopienne stare odmiany są obecnie nadal uprawiane przez osoby prywatne, organizacje lokalne i regionalne.
To prawda, że odmiany te krócej się przechowują, opadają masowo z drzew, owocują co drugi rok, źle znoszą transport.  Jednak w przeciwieństwie do dzisiejszych odmian towarowych te stare odmiany mają swoje "smakowe 5 minut", kiedy są naprawdę smaczne.


W okolicach Poświętnego, w miejscu gdzie jeszcze na początku lat 80-tych stała
leśniczówka "Bielawy", a dokładniej około 15 m od tablicy pamiątkowej rośnie jabłoń rodząca owoce o niepowtarzalnym smaku. Sierpniowa pora dojrzewania zielonych jabłek z różowym rumieńcem pozwala przypuszczać, że jest to Ananas Berżyniecki. Smak tych owoców, próba ustalenia jaka to odmiana przyczyniły się do mojego zainteresowania się starymi odmianami.

Wpisanie do przeglądarki hasła "stare odmiany" pokazało, że z jednej strony zbiera się wiele starych odmian w formie banków genów, np. kolekcja Ogrodu Botanicznego - CZRB PAN w Warszawie liczy 308 pozycji, a kolekcja odmian jabłoni Zakładu Odmianoznawstwa, Zasobów Genowych i Szkółkarstwa Instytutu Sadownictwa  i Kwiaciarstwa w Skierniewicach to ponad 1500 genotypów.  Z drugiej strony również wiele organizacji regionalnych i lokalnych, oraz osób prywatnych ceni stare odmiany. Stare odmiany można pisemnie zamawiać w Ośrodku Produkcji Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach (pow. skierniewicki). Produkcję starych odmian drzew owocowych podjęło także kilka szkółek prywatnych.

Przy takiej różnorodności pojawia się problem, które z tych odmian zakupić czy zaszczepić? Współczesna polska literatura fachowa nie przychodzi tu szczególnie z pomocą,  a pozycje starsze dotycząca odmian popularnych w okresie międzywojennym są praktycznie niedostępne.

Stąd pomysł na stronę dotyczącą starych odmian owoców, która docelowo ma być czymś w rodzaju atlasu starych odmian owoców. Liczę na pomoc odwiedzających  w tworzeniu strony, na informacje o znanych Wam starych odmianach, szczególnie tych o lokalnych nazwach. Proszę o informacje dotyczące pory dojrzewania, wyglądu, smaku, oraz o fotografie owoców Waszego autorstwa.

 

Darmowy licznik wejść

 

 

 

print footer
 
Jerzy Olejniczak